Oorsprong van Halotherapie

Moderne methode

Halotherapie komt oorspronkelijk voort uit inademing behandelingen in zoute lucht die van nature voorkomt in submediterrane zoutmijnen. Dit klimaat bevat specifieke en unieke hoeveelheden zoute lucht om een veelheid aan luchtwegaandoeningen te behandelen. Halotherapie komt van het Griekse woord halo, dat zout betekent. Het is een moderne methode dat het natuurlijke microklimaat nabootst uit de zoutmijnen.

Microklimaat

Het kunstmatig gecreëerde microklimaat uit de zoutmijnen wordt bereikt door het gebruik van een speciaal daarvoor ontworpen machine: een halogenerator. Dit apparaat vermaalt fijn droog medicinaal aerosol zout en verstuift dat in een speciaal daarvoor ontworpen ruimte: de zoutkamer. De wanden en vloeren in de zoutkamer zijn bedekt met zout om de juiste klimatologische omstandigheden van luchtvochtigheid en temperatuur te kunnen waarborgen. Dit garandeert een maximaal comfort tijdens de halo- therapiesessies.

Het luchtcirculatiesysteem zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van het aerosol zout en tevens voor verversing van de lucht in de zoutkamer. De zoutconcentratie wordt continu
gemeten en computergestuurd op het gewenste niveau gehouden. De lucht die u inademt is hypobacterieel.