Updates & Vakantieperiodes

Update Coronavirus, 31-03-2020

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de afgekondigde maatregelen voor het gehele gezondheidscentrum in Hardinxveld-Giessendam een update:

In het gehele gezondheidscentrum zijn mensen die hoesten / verkouden zijn / snotteren NIET welkom. Deze mensen dienen thuis te blijven en zich niet op straat te begeven. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die al weken hoesten (astma of COPD’ers bijvoorbeeld) en net zijn gaan hoesten. Omdat onze praktijk in een groot gezondheidscentrum gesitueerd is, hebben wij te maken met een groot aantal bezoekers (voornamelijk ouderen en mensen met een zwakke gezondheid) wat een te groot risico met zich mee brengt.

Dit geldt dus ook voor geplande afspraken en behandelingen. Indien men hoest / verkouden is of snottert kan de afspraak NIET doorgaan en mag men NIET in het gezondheidscentrum of op straat komen. Dit betekend dat onze praktijk in Hardinxveld vanaf 17 maart t/m 28 april gesloten is. De zoutkamers in Groot-Ammers blijven vooralsnog wel OPEN.

Praktijk Groot-Ammers:

Vooralsnog is de praktijk in Groot-Ammers tot op heden GEOPEND. De 2 zoutkamers blijven open- tenzij wij ander bericht krijgen. U wordt op tijd geïnformeerd over een eventuele sluiting.

Hygiëne & protocol:

Wij proberen zoveel als mogelijk te doen aan hygiëne-maatregelen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Ons cliënteel bestaat grotendeels uit longpatiënten en huidpatiënten en vooral de eerste groep cliënten valt (grotendeels) onder de risicogroep. Wij vinden het van groot belang dat de Zoutkamers schoon en hygiënisch zijn en blijven. Daarom nemen wij altijd extra voorzorgsmaatregelen om te kunnen waarborgen dat bijvoorbeeld vuil van buiten, haren en verstorende luchtjes niet in de zoutkamers terecht komen. Ook worden onze ultramoderne zoutkamers geventileerd met schone lucht.

Cliënten:

Een gemiddelde longpatiënt kampt nu eenmaal met luchtwegklachten die gepaard gaan met hoesten en rochelen. Hooikoorts / verkoudheid patiënten niesen bijvoorbeeld wat af wegens het pollenseizoen.

Tot op heden bent u nog van harte welkom bij onze praktijk in Groot-Ammers van Halotherapie Holland. Mochten wij meer informatie vanuit het RIVM of de overheid krijgen dan informeren wij u daarover op tijd.

Extra voorzorgsmaatregelen:

  • Indien u een afspraak heeft en zich niet lekker voelt of koorts heeft, dan verzoeken wij u dringend de afspraak telefonisch of per mail te annuleren.
  • Onze medewerkers dragen voor uw veiligheid en voor hen zelf een masker en handschoenen.
  • Onze zoutkamer(s) wordt alleen gebruikt in kleine aantallen van maximaal 3-4 personen i.p.v. 8 in de grote kamers. Er is voldoende afstand in de zoutkamer(s) om 1,5 meter van elkaar plaats te nemen.
  • Onze wachtruimte is groot genoeg maar wanneer u vlak voor uw afgesproken tijd in de wachtruimte plaatsneemt kunt u contact met andere patiënten zoveel mogelijk vermijden. Houdt minimaal 1,5 meter afstand A.U.B.
  • Heeft u ondanks deze informatie vragen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen en zullen wij uw vragen beantwoorden.

Wij proberen zo veel mogelijk de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsorganisatie te volgen. Wij wensen iedereen veel sterkte toe en mocht u vragen hebben mail ons gerust!

Vragen over het Corona virus:

Hoe kunt u het virus herkennen?
De symptomen van het virus zijn te vergelijken met die van griep: hoesten, koorts en ademhalingsproblemen, zoals kortademigheid. De meeste patiënten komen uit de regio Wuhan of zijn in deze regio geweest. Ook buiten China is het virus opgedoken. Naast Nederland onder andere in Japan, Thailand, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Noord-Italië, Zuid-Korea en Iran.

Hoe kan het virus zich verspreiden?
De besmettelijkheid lijkt niet heel groot, de ziekte is niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar. Werken of leven mensen dicht op elkaar? Dan is de kans om besmet te raken groter. De ziekte kan via de lucht (druppel infectie, niezen e.d.) en via direct contact naar anderen verplaatsen. Het virus overleeft niet lang in de vrije buitenlucht. Het virus is dan ook niet overdraagbaar via pakjes die uit China komen.

Hoe kunt u besmetting (op het werk) voorkomen?
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen zijn simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep/verkoudheid kunnen veroorzaken en zijn dus altijd belangrijk om op te volgen:
▪ Was uw handen regelmatig.
▪ Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
▪ Gebruik papieren zakdoekjes
▪ Vermijd contact met besmette personen.
▪ Vermijd grote groepen mensen en houd enige tussenruimte, ca. 1-2 meter.
▪ Ventileer werkruimte extra.

Mondkapjes | In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel. Het probleem is dat het alleen helpt als u speciale maskers (zgn. FFP2 filtermaskers) gebruikt die zich heel goed sluiten over de neus en mond. U moet de maskers heel nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk.

Wanneer de huisarts raadplegen?
Mensen die minimaal 38 graden koorts hebben i.c.m. luchtwegklachten (hoesten, neusverkouden en/of kortademig) welke ontstaan zijn binnen 14 dagen na terugkeer uit een gebied waar het virus heerst of die zijn ontstaan binnen 14 dagen na een contact met een patiënt die een bevestigde infectie heeft, worden geadviseerd om telefonisch (!) contact op te nemen met de huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of het nodig is om naderonderzoek uit te voeren.

Is er een behandeling mogelijk?
Net als bij de reguliere seizoensgriep is er geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus. Er is ook nog geen vaccin tegen het virus. De behandeling van ernstig zieke mensen bestaat uit het tegengaan van de symptomen. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld extra zuurstof toedienen bij patiënten die erg benauwd zijn.

Bronnen | RIVM Coronavirus in China, RIVM vragen en antwoorden Coronavirus in China, RIVM en handen wassen, LCR (Landelijk coördnatiecentrum Reizigersadvisering), Ministerie van Buitenlandse Zaken reisadvies, Arbo-online Co-ronavirus en werkvloer.

Kijk ook voor meer informatie op: