Beroepsvereniging & Vergoeding

 

Aangesloten Bij Beroepsvereniging CAT

Vanaf 2018 is Louise van Noordenne als therapeut bij beroepsvereniging CAT Collectief Aanvullende Therapeuten aangesloten. Erkend Alternatief Therapeut – Level 4 binnen de stroming Natuurgeneeswijze. Catcollectief

Opleiding & Diploma

Therapeut Louise van Noordenne is medio 2018 begonnen met haar HBO Medische basiskennis opleiding en heeft de opleiding voltooid op 15-07-2019. Deze opleiding is CPION / SNRO / V&V geaccrediteerd. Verdere ontwikkelingen volgen nog.

Daarnaast zijn onze medewerkers getraind in EHBO + AED en hebben een BHV certificaat.

 

 

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Mogelijkheid (2020) tot vergoeding van halotherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de vergoeding alternatieve therapieën bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Let op! Zorg en zekerheid heeft zijn richtlijnen vanaf 2021 betreft de Halotherapie gewijzigd. Vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoedt Zorg en Zekerheid Halotherapie niet meer. Er is echter onduidelijkheid hierover omdat voorheen vanuit de aanvullende verzekering wel een vergoeding mogelijk was als de halotherapie onder de stroming natuurgeneeskunde viel. Het is dus verstandig en aan te raden dat u van te voren contact opneemt met uw zorgverzekeraar om te kijken of er een vergoeding mogelijk is. 

Mocht u in aanmerking komen voor een vergoeding dan heeft u hiervoor een verwijsbrief van uw arts nodig. De vergoedingen door Zorg en Zekerheid zijn niet afhankelijk van aansluiting van de halotherapeut bij een erkende beroepsorganisatie. Zorg en Zekerheid heeft het CAT-complementair niet erkend als beroepsorganisatie in 2019. Andere zorgverzekeraars die CAT erkend hebben vergoeden halotherapie niet. De behandeling halotherapie wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer erkend door CAT-complementair en CAT-collectief.

Zie voor meer informatie overige zorgverzekeraars: CAT – Complementair vergoeding-zorgverzekeraars

CAT Beroepscode:

 

Landelijke herkenning van zorgaanbieders

Alleen van halotherapeuten met een AGB code worden nota’s vergoed. AGB code staat voor Algemeen Gegevens Beheer code. Dit is een landelijke code waarmee zorgaanbieders kan worden herkend. Dit beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

AIR: Integraal zorg platform

AIR project is een brug tussen de aanvullende en de reguliere zorg. Sinds de start van AIR hebben al 160 aanvullende therapeuten zich geprofileerd op de website van AIR. AIR is een non-profit organisatie.

Ga naar AIR

Voor de huisarts van nu
Op AIR staan aanvullende therapeuten geregistreerd. Deze profielen zijn vindbaar in een eenvoudig te bedienen zoekmachine die een totaaloverzicht zal gaan bieden van erkende complementaire therapeuten. De huisarts, psychiater, psycholoog, verpleegkundige, tandarts, fysiotherapeut, etc, kan vervolgens gebruik maken van deze zoekmachine. De reguliere zorgaanbieder hoeft dan niet langer in een wirwar aan websites te zoeken naar complementaire therapeuten, zij kunnen deze dan vinden op AIR. Alle aanvullende therapeuten die op AIR zijn te vinden, zijn aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie. Zodoende is kwaliteit voor iedereen gegarandeerd.

Een gezondere samenleving
Het is de missie van AIR om te gaan werken aan een gezondere samenleving. Elke zorgaanbieder heeft een enkel doel: het helpen van zorgontvangers. Zolang zorg gereguleerd is, voldoet aan voorwaarden zoals gesteld door professionele beroepsorganisaties en professionaliteit uitstraalt, is volgens AIR project dit enkele doel het beste te bereiken als de zorg dan ook duidelijk gepresenteerd wordt en in overeenkomst met elkaar kan bestaan. Zorg: complementair, integraal of regulier; het staat niet los van elkaar maar vormt een geheel.

GAT Geschillen

  • GAT-Beroepscode – Hier wordt omschreven hoe een professioneel en redelijk handelend alternatieve of complementaire therapeut zich dient te gedragen terwijl deze in functie is.
  • GAT Geschillen – Heeft u een opmerking / klacht- neem dan contact op met GAT Geschillen.

Ik val als CAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/